Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to vůbec je Le parkour

Už se (ne jenom mne) i pár lidí ptalo jak se to vyslovuje, takže jen tak na začátek vyslovuje se to [L´ Parkur].
Le Parkour - "L' art du déplacement" (fr. umění pohybu) je novodobý "sport". Založil jej David Belle spolu s Sebastienem Foucanem. Hlavním myšlenkou je naučit se. Parkour je umění pohybu překonávání překážek. Při něm jsou využívány přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení, pomocí kterých se co nejefektivněji a nejrychleji dostává člověk z místa na místo.
Parkour je nesoutěžní sport. Při tréninku se snažíme překonat sami sebe, svůj strach a své nedostatky a neustále se zlepšovat, nikoliv soupeřit s ostatními. Parkour není sportem extrémním, jak je občas prezentován v médiích. Extrémní je pouze v případě, že hazardujete se svým životem a děláte něco, co neumíte a nechápete.
V mnohých aspektech se Parkour podobá bojovým uměním. Když se mu člověk věnuje naplno a správně, jde v podstatě o životní cestu a filozofii. Neustále překonáváme překážky, ať už psychické či fyzické.
Smyslem tréninku je ovládnout lépe své tělo jako celek. Nemá smysl se učit jen jednotlivé techniky odděleně, ale spíše průběžně zdokonalovat svůj pohyb. Cílem je být silnější, abychom byli užitečnější jak v běžném životě, tak případných extrémních situacích, které mohou nastat i v moderním světě. Tzn. že jde o to, aby člověk bez jakýchkoli pomůcek, překonal velké překážky co možná nejplynuleji a nejstylověji. Parkouristi přitom používají nejrůznější triky jako vruty, salta nebo přemety. Skáče se z čehokoli, na cokoli a přes cokoli. Jako překážky slouží samo město. Začíná se na zídkách, zábradlích nebo schodech. Zkušení parkouristi pak dokáží během chvilky vyskákat až na střechu několikapatrové budovy, odtamtud přeskočit na sousední dům, dát si stylové salto přes záda, dopadnout na menší garáž pod domem, potom udělat pár vrutů přes rameno, dopadnout dolů do trávy, stočit to do několika kotoulů a může se běžet dál. Pořád v pohybu, bez zastavení. Určitě jste viděli nějaké filmy s Jackie Chanem. Ten měl ale desítky pokusů a tým specialistů a záchranářů. Parkourista má jen jeden pokus a pár svých kamarádů z města.
Tento sport rozvíjí jak fyzickou, tak psychickou kondici. Jde o to, překonat vlastní strach, ale také je důležité určit si své vlastní hranice. Člověk se naučí ovládat schopnost koncentrace, koordinace pohybu vlastního těla a sebeovládání. Jednou z hlavních předností tohoto sportu je, že k jeho provozování nepotřebujete žádné drahé pomůcky. Stačí jen dobré běžecké boty, popřípadě chrániče loktů a kolen. Říká se, že parkouristou může být každý. Jde jen o to, stanovit si své možnosti a hranice, mít radost z čistého a nevázaného pohybu. Tam, kde ostatní vidí překážku, parkourista vidí cestu. Jde o životní filozofii a životní styl. Každý, kdo by chtěl s tímto sportem začít, by si měl uvědomit, jaké jsou jeho fyzické a psychické možnosti. Než se vyrazí do ulic a i potom, je dobré trénovat na klasickém gymnastickém nářadí (švédská bedna, koza, bradla, hrazda). Nejdůležitější je dbát na svou bezpečnost. Trénuje se jen ve skupinách, nejlépe pod dohledem zkušených sportovců. Le Parkour nemá být extrémní sport. Ten z něj dělají lidé, kteří přeceňují svoje síly a možnosti. Není o extrémních skocích nebo měření sil s jinými lidmi. Všechno musí být předem naplánované a promyšlené. Nikdy byste neměli začínat bez důkladného rozcvičení nebo, nedej Bože, v alkoholovém podroušení. Riziko úrazu se musí minimalizovat, na co možná nejmenší.
Základní pravidlo zní: „nikdy neztrácet respekt!“ Pokud vás tento sport nadchnul, stačí si zabrouzdat na internetu. Existují specializované stránky se spoustou návodů, rad a video záznamů. Samozřejmě převážně zahraničních, nejlépe přímo francouzských. Ale i na českém webu najdete několik adres, kde se lze dozvědět víc, seznámit se s lidmi, kteří tento sport už nějakou dobu provozují, získat kontakty na lidi ve svém městě. Takže až vám příště máma řekne: „skoč do obchodu,“ můžete to vzít doslova.

Historie

Člověk překonává překážky odedávna, dokonce i způsobem, jakým je definován Parkour. Ale dnešní podobu a definici mu vtisknul Francouz David Belle. Ten se odmala věnoval bojovým uměním a umění pohybu v jeho přirozeném životním prostředí – nejprve v lese a pak právě ve městě. Ve všem ho hodně ovlivnil jeho otec pocházející z Vietnamu, který prošel výcvikem francouzské armády a posléze pracoval jako hasič.

Bellovy výroky:
"Den, kdy bude všechno ploché bude mrtvým dnem"
"Chceme jít tam, kam lidská noha ještě nevkročila"
"Mým cílem je ovlivnit lidi tak, aby si uvědomili, co to znamená pohybovat se"

Varování

Le parkour je forma extrémního sportu spojená s překonávaním velkých prekážek a každý, kdo chce následovat rady uveřejněné na mé webstránce, by měl racionálně zhodnotit své možnosti a schopnosti predtím, než začne s cvičením. Jeslti máš pochybnosti o svém zdravotním stavu, informuj se u svého lekáře. Začátečníkům doporučujeme vykonávat parkour pod dohledem zkušené a zodpovědné osoby. Tato stránka má za účel informovat o sportu Le Parkour, v žádném případě však nezodpovídáme za případná zranění a jiné poškození zdraví spojené s nesprávným cvičením nebo nesprávným pochopením jednotlivých rad uveřejněných na této stránce. Každý návštevník této stránky je sám zodpovědný za své konání a byl dopředu upozorněný na případná rizika spojené s tímto sportem. Le parkour je přímo spojený s překonávaním prekážek, proto neneseme žádnou odpovědnost za činy jednotlivců, kteří trénovaním tohoto sportu jakkoli poruší zákon, způsobí majetkovou škodu nebo újmu na zdraví (myslí se tím například nedovolené vniknutí na pozemek nebo poškození soukromého majetku). Pro tvoji osobní bezpečnost doporučujeme trénovat tento sport ve skupinách se zkušenými sportovci, pozorně číst návody a dodržovat zásady bezpoečnosti, aby jsi minimalizoval riziko zranění. Vyloučit jakékoli riziko při trénování tohoto sportu není možné. Tento sport nemá předepsanou formu a každý zájemce, který má zájem o Le Parkour, může tento sport trénovat, pokud je to v souladu s jeho fyzickými, psychickými a výkonnostními možnostmi.

Co LP není a čeho se vyvarovat

Z videí a textů, které jsou k nalezení na internetu, se může zdát, že Parkour je úplně o něčem jiném, než jsem celou dobu psala. Ale není tomu tak. Parkour je jasně definován, ale ve snaze hnaní se za senzací bývá často překrucován. Parkour není svoboda pohybu, jak bývá často mylně označován.
Parkour není akrobacie a líbivá salta. To není účinný a rychlý pohyb. Stejně tak nejde jen o skoky z co největší výšky, ty mohou být jen malou částí pro opravdu zkušené jedince, kteří trénují již spousty let. U začátečníků hrozí zničení si zdraví ihned úrazem, ale i následky špatné techniky skoků a dopadů, které způsobí nevratné poškození kloubů..
V neposlední řadě je důležité neškodit. Ani svému okolí ani svému zdraví. Při tréninku Parkouru byste neměli ničit soukromý ani veřejný majetek a vnikat na soukromé pozemky. Pokud vás někde nechtějí, tak tam prostě netrénujte. A trénujte s rozmyslem, nejlépe pod vedením zkušenější osoby. Ačkoliv se z tohoto textu může zdát, že Parkour je plný omezení, přesto nabízí úplně nový pohled na naše okolí a i nás samotné a neskutečný pocit volnosti.

LP i v České republice?

Ano. I do našeho státu kdesi daleko na východě proniknul tento sport/disciplína. Je tomu už tak 3-4 roky, kdy první nesmělé dropy dělali kluci z Prahy (Lezz Kreff) a ze Zlína (Streaks). Tehdy byl Parkour chápán v průměru lépe než dnes. Skákalo pár nadšenců, kteří měli načteno hodně z internetu a David Belle byl jejich vzor. Počáteční nadšení ale hodně převyšovalo úroveň jejich projevu. Časem obdivuhodná videa na internetu přilákala spíše skupinu lidí, kteří chtěli dělat něco naplno a být volní a obdivovaní. Přiživoval to rozmach videí s akrobatickými prvky, které odpoutávají od myšlenky a smyslu pohybu právě na aktéra. Jedni z hlavních zlosynů, kteří podpořili tento špatný směr, byli dnes již proklínaní komerční britští Urban Free Flow. Přesto mnoho z nás začalo na této vlně a můžeme jim tedy děkovat, že pro nás otevřeli tento skvělý svět. To bylo zhruba před dvěmi roky, kdy začaly hojně vznikat skupiny a některé z nich existují dodnes jako 1Bcrew (Brno) či Real Motion (Praha). Tehdy jsme chtěli všechno hned – trénovali jsme nezdravě hlavně flipy a velké dropy. Zranění, fyzické neúspěchy po jednom týdnu tréninku :) a opadnutí zájmu udělalo své. Ale ti, co vydrželi skákat do dnes, mají mnohem blíže ke skutečnému Parkouru. Za ty poslední dva roky udělal Parkour v ČR velký pokrok – proběhly dva celorepublikové jamy a nespočet menších lokálních. Dnes začíná s Parkourem stále více lidí.

Jak začít s LP?

Trénink a posilování

Bez tréninku nejde nic. Parkour není výjimkou. Je potřeba neustále posilovat fyzickou i psychickou stránku sebe sama - nejlépe postupným tréninkem. Pro úplné začátečníky v "oboru" doporučuji nepřeceňovat se. Začínat na malých výškách a vzdálenostech a teprve pomalu, krůček po krůčku, zlepšovat své dovednosti. Zpočátku je hlavně důležité zvládnout techniku dopadu (bez i s PKrollem). Užitečná věc je také vaultování (přeskoky), při kterém se naučíte chovat na překážce a další pohybové techniky, vhodné pro různé typy situací. Na dané techniky se poptejte zkušenějších, nebo použijte google.com.. Velice kvalitní návody v angličtině najdete na http://zanshinstudios.com/learn/parkourtutorials.html. Pro začátky je velice dobré trénovat venku i v tělocvičně, dopadat na žíněnky, nebo venku na měkkou půdu. Venku získáte přehled o svých reálných schopnostech, zvyknete si na nejrůznější povrchy, materiály a typy překážek. V tělocvičně zas můžete bezpečně zdokonalovat techniku. Důležité je posilovat svoje tělo a vytrvalost - zaměřte se zejména na ruce, nohy a břišní svaly. Pro lepší vytrvalost zkuste běhat, jezdit na kole, bruslích, nebo jakýkoli jiný vytrvalostní sport. Pokud máte v okolí svého bydliště nějaké starší a zkušenější parkouristy, určitě byste je měli kontaktovat. Oni vám zajisté rádi pomohou. A jestli ne, nebojte se zeptat na fóru: http://www.parkour.cz/forum Ze začátku je vhodné udržovat poměr tréninku asi takovýto - 10% parkourové techniky a 90% veškeré ostatní posilování, běhání atd. Natáčení a prezentování svého parkouru nechte na později, radši věnujte čas tréninku a filmujte, co j ste se naučili, spíše než hned to, co neumíte.

Parkour v praxi

Až si budete jisti, že zvládáte veškeré základy - dopady, přeskoky - zkoušejte sem tam menší flow - běh s překonáváním překážek. Takovýto běh je vlastně podstatou parkouru. Zde plně zužitkujete své dovednosti. Při takovém běhu je důležitá schopnost rychlé a účinné adaptace a improvizace. Příliš se však nenamáhejte, protože se stoupající únavou klesá kvalita pohybu, což může při neopatrnosti a nedostatečné soustředěnosti v důsledku vyčerpání organismu vést k ošklivým pádům nebo i zraněním. Postupně zkoušejte vaší flow prodlužovat. (Např. flow trvající minutu a půl se dá považovat za velmi dlouhou.) Nebo se naopak pokoušejte zdolávat danou vzdálenost za co nejkratší časový úsek. Ovšem stále buďte opatrní a obezřetní.

Shrnutí bezpečnosti

a) Trénujte ve skupince - minimálně 2 - z důvodu možných zranění.
b) Bez základů se NIKDO NEOBEJDE! Nejdříve se naučte dopadat, odrážet a běhat.
c) Nepřeceňujte se. V parkouru nejde o to, abyste se mohli před někým vytahovat.
d) Respektujte své tělo a okolní prostředí, snažte se nepoškozovat cizí majetek.
e) Respektujte lidi, co s vámi slušně jednají. Pokud se jim na parkouru něco nezdá, pokuste se jim vše v klidu objasnit, ale pokud si budou přát, abyste přesto opustili místo, kde trénujete, raději tak učiňte.
f) Nebojte se zeptat zkušenějších parkouristů.
g) Velké výšky a akrobacie NENÍ ZA KAŽDOU CENU SOUČÁST PARKOURU!
h) Sledujte pravidelně www.parkour.cz a zapojte se do komunity na diskuzním fóru.

Závěrem

Závěrem bych ještě chtěla upozornit, že na některých místech v republice fungují "týmy" parkouristů, kteří se zaměřují na pomoc začátečníkům, což spočívá v akcích, které se konají cca. jednou za měsíc. Tam se mohou dostavit všichni, kdo do začátků potřebují poradit. Je to trénink, kde vám předvedou a vysvětlím základy a osobně dohlédnou na jejich zvládnutí. (Pozor - toto platí pouze pro období, kdy se dá venku trénovat – sucho.)
Kontakty na lidi, kteří rádi pomůžou se začátky:
Praha:
Le-Mur – ICQ 469523375 (Velká Ohrada)
Medyzon – ICQ 314266382 (Roztyly)
Exx – ICQ 203231034 (Kbely)
Wirez - ICQ 307276247 (Barrandov)

Brno:
Joanis – ICQ 321301443

Vsetín:
Nemi – ICQ 198986283

Hodonín:
Chick – ICQ 228946248

Jablonec nad Nisou:
Imperiatorr (IMP) - ICQ 346512658

Triky

Základní

(triky, které by se měli učit jako první)

Roulade(pk-roll, parakoroul, somersault)

užijete ho kdykoliv. Nejcasteji však při dopadu z velké výšky. Zpočátku z něj trochu boli rameno, ale jakmile na to přijdete tak modřiny zmizí. Hodí se vždy hlavně když skáčete do velké dálky protože by jste to normalne asi neustáli. Nejdříve se ho učte na rovince na trávě nebo ve spojení s prise appel a az potom ho použijte. Pro zkoušku jestli jej opravdu umíte ho muzete dát na betoně z nějake malé výšky.

Důvody použití:

1. po dopadu a kotoulu plynule navážete běh k ladnému překonání další obstacle(překážky) 2. rozložíte náraz do celého těla a tím šetříte klouby.

Landing(dopad)

- Dobrý dopad je základem pro všechny skoky! Základem je dopadnout na špičky a postupně odpružit přes kolena. Balanc se dá udržet pomocí předpažení rukou nebo případným opření o zem.

Paase muraile

zdolání zdi od 2m výše.Chce to rozběh, odraz od zdi (nohu by jste meli dat skoro kolmo na zed) a chyceni se Hlavni je rychle vylezeni(pod 5 sekund) at to dobre vypada.Jeden z nejdulezitejsich triku pro prekonani rady situaci. Doporucuji se ho poradne naucit nikdy totiž nevite kdy se bude hodit

Reception simple(drop in, land)

Skok z neceho dolu.Dulezite je dopadat na spicky a dopad propruzit.Kazdy ma trochu jiné dopady ale systém je stejny. Skocite tak, aby vas to nebolelo a citili jste se po skoku lepe nez před nim. Horsi je když je to naopak po skoku jeste zacnete bezet at to vypada lip nez jen obycejny dopad a tezky vstyk. Tuhle techniku si urcite vypilujte na maximum. Nespravnym dopadem si budete nicit klouby a na skakani muzete rovnou zapomenout. Takze trenovat

_______________________________________________________________
Přiznávám se že je to převzaté ze stránky
www.parkour.cz, kterou také doporučujou pro všechny, kteří se chtějí o parkouru dozvědět více. _______________________________________________________________
Skvělá adreska, skvělé  návody včetně videí, jen jedna nevýhoda, je to anglicky:
http://www.zanshinstudios.com/learn/parkourtutorials.html

Už ne tak skvělá stránka, ale taky tam jsou dost dobře předvedené některé triky: http://www.parkour-bridlicna.wbs.cz/index.php?menu=4

ale co krome techto stránek doporučuju nejvic, je zajit si na stranku www.parkour.cz, navštívit nejaká fora o parkouru a dohodnout se s některými lidmi a opak už to jen zkusit;o)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

for hana

(Ewiczka, 22. 6. 2009 15:28)

nikdo ti to nebere:)

Parkour

(hana, 30. 5. 2009 6:59)

dobrý stačilo to říct páry slov já tamc hodím!!